Vi har fabrikasjonsavtale med NCB (Nordisk Copyright Bureau).
Det betyr at alle utgivelser som inneholder musikk skal registreres og godkjennes av NCB før vi kan utlevere produksjoner.
Ved produksjoner hvor dere selv er opphavsmenn, vil det bety ett gebyr på kr 550.- fra NCB.

Mer info om dette finner dere på NCB’s hjemmesider, men spør oss gjerne.
NCB.DK